Bilimsel Çalışmalar

 • Aybar B, Emes Y, Atalay B, Vural P, Kaya AS, Eren SN, Issever H, Bilir A. “Effects of bone morphogenetic protein on neonatal rat calvarial osteoblast-like cells: an in vitro study”, Journal Of Biomedical Materials Research, Part A 86, 560-8, 2008.

  Aybar B, Emes Y, Atalay B, Tanrıkulu S, Kaya AS, Issever H, Ceyhan T, Bilir A. “The influence of titanium surfaces in cultures of neonatal rat calvarial osteoblast-like cells: an immunohistochemical study”, Implant Dentistry,18, 75-85,2009.

  Emes Y, Aybar B, Vural P, Saral NY, Atalay B, Kaya AS, Issever H, Yalcin S, Bilir A. “Effects of bone morphogenetic proteins on osteoblast cells: vascular endothelial growth factor, calcium, inorganic phosphate, and nitric oxide levels”,Implant Dent. 2010 Oct;19(5):419-27.

  Kaya AS, Cankaya AB, Emes Y, Aybar B, Ergüven M, Bilir A. “The influence of SLA and SLActive surfaces in cultures of neonatal rat calvarial osteoblast-like cells: an immunohistochemical study”, Yayında.

  Atalay B, Aybar B, Kaya AS, Meric U. “Obstrüktif Uyku Apnesine Dental Yaklaşım”, Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 9, 78-81, 2007.

  Kaya AS, Emes Y, Atalay B, Aybar B, Issever H, Yalcın S. “Gömük alt 3. molar ile inferior alveoler sinir ilişkisinin değerlendirilmesinde panoramik radyografinin rolü”, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 42, 17-23, 2008.

  Kaya AS, Aybar B, Yaltırık M, Cakarer S, Horoz G, Berberoglu HK., Kasapoglu C, Keskin C. “Er, Cr: YSGG lazerin sert doku üzerindeki etkileri”, Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 10, 20-23, 2009.

  Kaya AS. "Dental Ototransplantasyon : Olgu Sunumu", Antalya Diş Hekimleri Odası Dergisi, 30-32, Şubat 2012.

  Kaya AS. "Cerrahi işlemler Öncesi Koagülasyon Testleri.", Antalya Diş Hekimleri Odası Dergisi,27-28, Aralık 2012

  Atalay B, Meric U, Tanrıkulu S, Kaya AS,  Ceyhan T,  Aybar B,  Bilir A. “İki Farklı İmplant Yüzeyi Üzerinde Neonatal Rat Calvarial Osteoblast Hücre Morfolojisinin Scanning Electron Microscopy ile İncelenmesi: In vitro Çalışma”, Oral Cerrahi Derneğinin 7. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneğinin 8. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bodrum, 27 Mayıs – 2 Haziran 2006.

  Atalay B,  Emes Y, Kaya AS, Eren SN, Aybar B, Vural P, Issever H, Bilir A. “Bone morphogenetic protein’nin (BMP) osteoblast hücre kültürü transforme growth factor B1 (TGF B1), alkali fosfataz (ALP), laktat dehidrogenaz (LDH) düzeylerine etkisi: In vitro çalışma”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası KongresiBelek, Antalya, 31 Mayıs – 4 Haziran 2007.

  Atalay B,  Emes Y, Kaya AS, Eren SN, Aybar B, Vural P, Issever H, Bilir A. “Bone morphogenetic proteinin (BMP) osteoblast hücrelerinin morfolojik yapılarına etkilerinin scanning electron microscopy (SEM) yöntemiyle incelenmesi”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası KongresiBelek, Antalya, 31 Mayıs – 4 Haziran 2007.

  Kaya AS, Aybar B, Yaltırık M, Cakarer S, Horoz G, Berberoglu HK. “Er, Cr: YSGG laserin sert doku üzerindeki etkileri”,1.Türk Dişhekimliğinde Laser Derneği Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2007.

  Kaya AS, Emes Y, Atalay B, Aybar B, Issever H, Yalcın S. “Gömük alt 3. molar ile inferior alveoler sinir ilişkisinin değerlendirilmesinde panoramik radyografinin rolü”, Oral Cerrahi Derneğinin, 8. Uluslar arası Bilimsel Kongresi Bodrum, 24-29 Mayıs 2008.

  Kaya AS, Gülgezen G, Cankaya B,  Aybar B. “Bir olgu nedeniyle kompound odontoma”, Oral Cerrahi Derneğinin 8. Uluslar arası Bilimsel Kongresi Bodrum, 24-29 Mayıs 2008.

  Kaya AS."İmplant Cerrahisinde Komplikasyonlar",Antalya Diş Hekimleri Odası Seminer Salonu, Antalya, 15 Ocak 2013 

  Kaya AS. 'Temel İmplantoloji Kursu'. Rixos Downtown Hotel, Antalya. 18 Ekim 2014.